fbpx
Close X

FINNATUREN ERITYISMATKAEHDOT

 Finnature Oy Ltd on vastuullinen matkanjärjestäjä, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkatoimistorekisteriin (1193/05/MjMv). Järjestämme räätälöityjä lintu-, luonto- ja valokuvausmatkoja ryhmille ja yksilöille ympäri maailmaa. Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityismatkaehtoja:

Asiakkaan on syytä tutustua matkaehtoihin kokonaisuudessaan huolella. Varatessaan matkan tai tuotteen Finnature Oy Ltd:lta asiakas hyväksyy alla olevat myyntiehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1. Varauksen tekeminen: Asiakas voi tehdä varauksen ja maksaa 10% ennakkomaksun tai matkan kokonaishinnan Finnaturen verkkokaupassa. Kaikille Finnaturen matkoille voi tehdä varauksen myös puhelimitse tai sähköpostitse; tällöin asiakasta pyydetään maksamaan 10% ennakkomaksu pankkisiirrolla tai luottokortilla Paypalin kautta varmistaakseen paikan matkalle. Kun ennakkomaksu on maksettu ja varaus vahvistetaan sähköpostitse Finnaturen toimistolta, asiakkaan ja Finnaturen välille syntyy sopimus. Asiakasta pyydetään täyttämään henkilötietolomake (Personal Information Sheet) ja asiakkaalle lähetetään yksityiskohtaiset tiedot matkasta.

Matkan loppuerä maksetaan viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua; Finnature lähettää asiakkaalle laskun sähköpostilla. Mikäli maksusuoritus laiminlyödään, Finnaturella on oikeus purkaa varaus ja periä peruuntumismaksut. Jos matka varataan alle 30 vrk ennen matkan alkua, asiakkaan on maksettava matkan kokonaishinta varausta tehdessä.

Koronalisäys: Jos asiakas joutuu perumaan osallistumisensa kurssille / piilokojuvuokrauksen  alueellisten koronarajoitusten tai virallisen karanteenin vuoksi, asiakas on oikeutettu maksun palautukseen.

Asiakas, joka varaa matkan ryhmän puolesta, on yhdyshenkilö. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä Finnaturen kanssa ryhmään kuuluvia asiakkaita sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmään kuuluvat asiakkaat saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.

2. TÄRKEÄÄ! Finnaturen matkat toteutuvat vain, jos matkoille on tarpeeksi varauksia. Suosittelemme asiakkaitamme ostamaan lentoliput vasta kun matkan toteutuminen on vahvistettu toimistoltamme. Finnaturella on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää osallistujamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua. Mahdolliset asiakkaan jo maksamat maksut palautetaan asiakkaalle. Finnature ei ota vastuuta asiakkaan lentolippujen peruuntumismaksuista jos asiakas on varannut lennot ennen Finnaturen matkan vahvistamista.

3. Asiakkaan peruutusoikeudet: Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta.

Matkan peruutus on voimassa vain, jos se toimitetaan Finnaturen toimistolle kirjallisena, esimerkiksi sähköpostilla. Ennakkomaksuja ei palauteta. Mikäli asiakas peruuttaa matkan alle 30 vrk ennen matkan alkua, matkasta peritään kokonaishinta. Peruutuksen sijaan asiakas voi siirtää varauksen koskemaan toista henkilöä tai toista matkaa seuraavien 12 kk aikana, mikäli se on mahdollista toimistomme osalta. Siirtäminen on mahdollista ainoastaan vähintään 30 vrk ennen varatun matkan alkua. Kaikki varauksen siirtämisestä syntyvät kulut maksaa asiakas. Jokaisesta siirrosta peritään 100€ toimistokulut.

4. Majoitus: Jos asiakas varaa paikan kahden hengen huoneesta, yritämme etsiä huoneen toiselle paikalle toisen asiakkaan. Jos emme kuitenkaan pysty täyttämään paikkaa, asiakkaalle ilmoitetaan yhden hengen huoneen lisähinta, ja hänelle annetaan mahdollisuus päättää, haluaako hän peruuttaa matkan vai maksaa lisähinnan. Jos asiakas päättää peruuttaa matkan tässä vaiheessa, kaikki asiakkaan jo maksamat maksut palautetaan asiakkaalle.

5. Matkan muuttaminen: Finnature tekee kaikkensa, jotta matka järjestetään kuten matkaohjelmassa on kuvattu. Finnaturen matkaohjelmat ovat kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeeksi ja pidätämme oikeuden muuttaa matkaohjelmia milloin tahansa logistisista tai muista syistä. Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin, esimerkiksi majoitus- tai matkaopasmuutoksiin. Kaikki tehtävät muutokset päättää toimistomme ja/tai matkaopas, joka usein on parhaassa tilanteessa arvioimaan tilanteen vaatimat muutokset. Kaikki tehtävät muutokset ovat vastaavan tasoisia kuin matkaohjelmassa on kuvattu, eivätkä velvoita hinnanalennukseen tai korvaukseen, eivätkä oikeuta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksuja. Finnaturen peruutusehdot ovat voimassa normaalisti, jos asiakas päättää peruuttaa matkan tällaisten muutosten takia.

Finnature ei ota vastuuta meistä riippumattomista syistä johtuvista matkaohjelman muutoksista tai matkan peruuntumisesta. Pidätämme oikeuden peruuttaa mikä tahansa matka ennen 30 vrk matkan alkua, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää osallistujamäärää. Tässä tilanteessa asiakkaan jo maksamat maksut palautetaan asiakkaalle.

6. Hinnanmuutokset: Matkoille voi olla tarjolla viime hetken tarjouksia Finnaturen uutiskirjeen tai verkkokaupan kautta. Tässä tilanteessa hinta määräytyy yksilöllisesti tarjousten perusteella.

Pidätämme oikeuden hinnantarkastukseen virheiden varalta ennen matkan vahvistumista. Pidätämme oikeuden meistä riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine- tai verokustannusten, tai mahdollisten valuuttakurssimuutosten aiheuttamien kustannusten noustessa tai laskiessa. Perimme jälkimaksun asiakkaalta vain, jos kustannukset nousevat yli 5% matkan kokonaishinnasta (ei sisällä toimistokuluja). Jos jälkimaksun suuruus ylittää 10% matkan kokonaishinnasta (ei sisällä toimistokuluja), asiakkaalla on oikeus peruuttaa matka ilman peruutusmaksua (vähennettynä toimistokulut), tai siirtää maksu koskemaan toista matkaa veloituksetta.

Maksamme asiakkaille hyvityksen vain, jos matkan kustannukset laskevat yli 10%. Hyvitys vastaa kustannusten laskun todellista määrää.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Finnaturelle 14 vrk sisällä jälkimaksun päiväyksestä, haluaako hän maksaa jälkimaksun, peruuttaa matkan vai siirtää maksun koskemaan toista matkaa. Jos asiakas ei ilmoita päätöksestään asianmukaisesti, Finnaturella on oikeus olettaa, että asiakas maksaa jälkimaksun. Jälkimaksu tulee maksaa yhdessä loppuerän kanssa tai 14 vrk sisällä jälkimaksun päiväyksestä.

Finnature ei peri jälkimaksuja alle 30 vrk ennen matkan alkua.

7. Vahinkovastuu: Matkahintamme eivät sisällä lentomatkoja, henkilökohtaisia vakuutuksia tai muita puhtaasti henkilökohtaisia asioita. Asiakkaan tulee huolehtia henkilökohtaisista ostoksistaan, kuten alkoholijuomista, matkan aikana itse.

Asiakkaan täytyy olla terve ja hyväkuntoinen osallistuakseen matkoillemme; luotamme asiakkaan omaan arvioon tilastaan. Asiakkaan on ilmoitettava Finnaturelle mahdolliset liikuntarajoitteet ja sairaudet, jotka voivat vaikuttaa matkalle osallistumiseen, jotta voimme huomioida ne järjestelyissä mahdollisuuksien mukaan. Pidätämme oikeuden kieltäytyä matkavarauksesta, jos tunnemme, ettemme pysty ottamaan asiakkaan tarpeita huomioon matkalla. Pidätämme lisäksi oikeuden kieltäytyä matkavarauksesta, jos asiakas ei ole toimittanut pyydettyjä tietoja asianmukaisesti. Tässä tapauksessa asiakas maksaa peruuntumismaksut peruutusehtojen mukaisesti.

Finnature ei ole korvausvelvollinen henkilökohtaisten tavaroiden katoamisesta tai vahingoista, tai henkilökohtaisista sairauksista, onnettomuuksista tai vahingoittumisista. Finnature ei ole korvausvelvollinen välillisesti esimerkiksi liikeasioille aiheutuvista vahingoista, jos esimerkiksi matkalta paluu myöhästyy. Finnature ei ole myöskään korvausvelvollinen vahingoista, joiden syntyminen ei ole syytämme tai joiden syntymiseen emme voi vaikuttaa mitenkään. Finnaturen matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Suosittelemme asiakkaitamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy tarpeellinen peruutusturva. Vakuutuksen laajuus on syytä tarkistaa ennen matkaa.

Finnature ottaa vastuun, jos matkaohjelmassa kuvatut palvelut eivät ole kohtuullista tasoa. Finnature ottaa vastuun myös Finnaturen aiheuttamista vahingoista, mutta ei vahingoista, jotka johtuvat henkilöistä joihin meillä ei ole valtaa. Asiakkaan on ilmoitettava matkaoppaalle tai toimistollemme virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, välittömästi kun virhe on havaittu. Tämä sisältää mm. palveluiden tason. Mikäli asiakas ei ilmoita virheestä tällöin, asiakas ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan Finnaturen suorituksessa olleeseen virheeseen. Muissa tapauksissa valitukset tulee lähettää toimistollemme kirjallisena viimeistään 30 vrk matkan loputtua. Valitukset käsitellään tapauskohtaisesti.

8. Kuvat: Finnaturen oppailla on Finnaturen matkoilla oikeus ottaa valokuvia asiakkaista ja matkatilanteista mainostarkoituksiin. Kun asiakas varaa matkan Finnaturelta, asiakas antaa samalla luvan käyttää hänestä otettuja kuvia tässä tarkoituksessa. Asiakkaiden, jotka eivät halua kuviaan käytettävän, on ilmoitettava siitä toimistollemme kirjallisena ennen matkan alkua.

9. Asiakastiedot: Asiakkaat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta asiakastietoja eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Asiakastiedot Finnaturen sähköpostilistaa varten säilytetään toimistollamme. Jos asiakas ei halua tietojaan säilytettävän, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä toimistollemme ja tiedot poistetaan.

10. Kuvauskojujen varaaminen: Kuvauskojun voi varata sähköpostitse. Kojun kokonaishinta maksetaan varattaessa. Kojun kokonaishinta vähennettynä 30 € toimistokuluilla palautetaan asiakkaalle, jos asiakas peruuttaa kojuvarauksen yli 14 vrk ennen matkan alkua. Jos asiakas peruuttaa kojuvarauksen alle 14 vrk ennen matkan alkua, maksua ei palauteta. Peruuttamisen sijaan asiakas voi siirtää kojuvarauksen toiselle päivämäärälle seuraavien 12 kk kuluessa, tai toiselle henkilölle, mikäli muutos on mahdollista toimistomme osalta. Kaikki siirrosta mahdollisesti aiheutuvatt kulut maksaa asiakas itse. Pidätämme oikeuden peruuttaa minkä tahansa kojuvarauksen 30 vrk ennen matkan alkua. Tällöin kaikki asiakkaan maksamat maksut palautetaan asiakkaalle.

Finnature Oy Ltd kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkatoimistorekisteriin (1193/05/MjMv)

Matkaehdot päivitetty 6.4.2018. / Koronaehto lisätty 3.4.2020